Memòries

A la memòria d’activitats anual trobareu tota la informació actualitzada sobre la nostra feina i les novetats assolides en recerca.

Memòria 2021 (PDF)

Memòries anteriors:

Memòria 2020 (PDF); Memòria 2019 (PDF)Memòria 2018 (PDF)Memòria 2017 (PDF)Memòria 2016 (PDF)Memòria 2015 (PDF)Memòria 2014 (PDF)Memòria 2013 (PDF)Memòria 2012 (PDF)Memòria 2011 (PDF)Memòria 2010 (PDF)Memòria 2009 (PDF)