Introducció

La Fundació fa recerca clínica, aquella que es du a terme en éssers humans, sans o malalts, que són els subjectes dels estudis. El fet que més del 90% dels nostres investigadors siguin també metges, fa que la recerca neixi de les necessitats detectades a consulta i tingui una aplicació immediata en la pràctica clínica.

El nostre territori són malalties infeccioses: són aquelles malalties que es poden transmetre, directament o indirecta, d’una persona a una altra. La seva causa són microorganismes patògens com els bacteris, els virus, els paràsits o els fongs. Generem una recerca pionera, independent i d’excel·lència.

Estem compromesos amb la millora de la salut dels nostres pacients i ens mou la voluntat d’anticipar-nos a les seves necessitats assistencials presents i futures.

HUMANITAT
El pacient: l’origen, el motor i la finalitat de la nostra recerca.

INNOVACIÓ
Esforç i creativitat: la suma necessària per trobar solucions als problemes.
EXCEL·LÈNCIA
Talent: el denominador comú entre els nostres investigadors.

Àrees d’Investigació