Un dels objectius de la Fundació és transmetre el coneixement generat durant els nostres més de 30 anys d’experiència. Hem publicat o contribuït a la publicació de diverses eines que poden ser útils tant a la recerca com a la pràctica clínica.

Clinical Cases DDI:

Aquest portal web és una eina oberta per compartir i buscar experiències reals sobre el maneig clínic de les DDI entre tots els professionals involucrats en l’atenció mèdica al pacient amb VIH. https://www.clinicalcasesddis.com/

NEU Screen:
El NEU és un mètode clínic pràctic, breu i accessible, per a la detecció precoç de les alteracions que el VIH pot causar al sistema nerviós central. El temps necessari per aplicar-lo és de menys de 10 minuts i les proves que inclou s’apliquen sobre paper. Es demana al pacient que desenvolupi determinades tasques per mesurar la velocitat del processament de la informació, el funcionament executiu i la fluïdesa verbal. En acabar aquest procés, cal veure la puntuació obtinguda pel pacient a cada prova per determinar la sospita o no d’alteració.
· NEU Screen (en espanyol)
· NEU Screen – Correction Table (en anglès)
· Article científic complet

Si vols més informació sobre aquest mètode, pots contactar amb els professionals implicats enviant un mail a info@lluita.org.

Qüestionari SERAD (Self-reported adherence)
Qüestionari per avaluar l’adhesió al tractament antiretroviral.

· Descarrega’t el qüestionari en espanyol
· Descarrega’t el qüestionari en anglès

Preguntes guia SERAD (Self-reported adherence)
Preguntes que es recomanen a l’entrevistador per avaluar l’adhesió al tractament antiretroviral.

· Descarrega’t les preguntes en espanyol
· Descarrega’t les preguntes en anglès

Vols estar al dia sobre la Fundació i la seva activitat?
Subscriu-te.

Ajuda’ns a continuar investigant.